Propozície – Primátorska desiatka / Nordic Walking 10,0 KM

Organizátor : Občianske združenie Runners’n Roses

Spoluorganizátor : Mesto Spišská Belá

Čas štartu : 19.10.2019 (sobota) o 11:05 hod, hromadný štart

Trasa :

– štart : Spišská Belá – Salaš Goral

– obrátka : Pri rybníku

– cieľ : Spišská Belá – Salaš Goral

– dĺžka trate : 10,0 km,

– typ trate : asfalt

– prevýšenie : 25 m

Účastnícky limit : bez limitu

Prihlasovanie (registrácia):

  • do 15.10.2019 do 18:00 hod. on-line www.goralrun.sk
  • resp. na mieste v deň preteku – Motorest GORAL v čase od 08:00 do 10:00

Štartovné (v závislosti od dátumu platby) :

registrovaní do      30.08.2019   –    7 €

registrovaní  do     15.10.2019   –  10 €

registrovaní  dňa   19.10.2019   –   15 €

Štartovné zahŕňa:

– štartové číslo s čipom na meranie času

– možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno,

ak je bežec prihlásený do 30. 8. 2019

– medaila GORAL RUN 2019

– on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia

– občerstvenie v cieli, občerstvenie na trati

– tombola

– kultúrny program

– možnosť využiť šatne na prezlečenie a sprchy

Čísla a čipy : Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle, ktoré je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie :

Muži:

*absolútny víťaz podujatia

M18 : vek 18 +                          (r. n. 2001 a menej)

  1. – 3. miesto

Ženy:

*absolútna víťazka podujatia

F18 : vek 18 +                          (r.n. 2001 a menej)

1.- 3. miesto

Preteká sa podľa pravidiel Nordic Walking.

  1. Technika Nordic Walking založená na štandarde INWA®.
  2. Použitie palíc Nordic Walking (nie trekových a iných). Dĺžka palice zviera max. pravý uhol v lakti.
  3. Pohyb je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
  4. Pohyb je z ramena, nie z lakťa. Lakeť sa nekrčí.
  5. Putko sa vypúšťa za telom. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľňujú.
  6. Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
  7. Fair play!

Odmeny :

Prví 3 v kategóriách  M -18+  a prvé 3  v kategóriách F -18+ získajú  ceny

V prípade, že v kategórii bude menej ako 5 pretekárov, organizátor môže kategóriu zlúčiť s mladšou.

Detaily podujatia , program a osobitné podmienky  budú uvedené v samostatnom dokumente a zaslané mailom všetkým registrovaným účastníkom resp. na web. stránke

www.goralrun.sk

infogoralrun@gmail.com

Kontakt : 0915 577 888,  0907 77 99 44